Aydınlatma Ölçümü - Gebze Ortam Ölçümleri - Özel Atılım OSGB
İletişim No
+90 262 311 35 00
E-Mail
info@ozelatilimosgb.com
Gaziler Mah. 1787. Sok.
No: 2/4 - Gebze
Teklif İste

Aydınlatma Ölçümü

Gebze Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümü

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Aydınlatma Ölçümü Nedir

İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve daha fazlası için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Aydınlatma ölçümü, işyerlerinde aydınlatma seviyelerinin uygunluğunu tespit etmek için yapılan bir testtir. Bu test yardımıyla, işletmenin çalıştığı sektör ve yapılan işe göre doğru aydınlatmaya sahip olup olmadığı ölçülür. Ölçüm sonucunda elde edilecek değerler, ilgili uygulama alanı için belirtilen sınır değerleri içerisinde olmalıdır.

İşyerlerinde aydınlatma ölçümlerinde; TS EN 12665TS EN 12464-1TS EN 12464-2ISO 8995-1ISO 8995-3 standartlarında belirtilen referans değerler kullanılır. İlgili standartta çalışma alanı için aydınlatma kuralları yer almaktadır.

Aydınlatma ölçümlerinde uluslararası standartlarda yer alan “COHSR-928-1-IPG-039” deney metodu uygulanmaktadır. Bu metoduna göre; belirtilen nokta etrafında dört ölçüm yapılır ve bu ölçümlerin ortalaması alınır. Tüm aydınlatma düzeyi ölçümlerinde lüks birimi kullanılır. Ölçüm sırasında ışık ölçer adındaki cihaz en hassas ayarda kullanılmalıdır.

İşyerlerinde aydınlatma ölçümleri, 11 Ocak 1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında her türlü çalışma ortamı için en az aydınlık düzeyleri belirlenerek, aydınlık düzeyleri tablosu oluşturulmuştur.

Aydınlatma, iş yerlerinde iş güvenliği için oldukça önemlidir ve çalışanların performansına doğrudan etki eder. İyi aydınlatma, üretim verimini arttırmaya yardımcı olur. Çalışanların dikkat düzeyini arttırır ve konforlu bir çalışma ortamı yaratır. Perakende sektöründe ise, müşterilerin satın alma  kararlarını etkilemek ve mağazada bulunma süresini uzatmak için son derece önemlidir.

Aydınlatma düzeyi ölçümü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)‘ndan onaylı laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma ölçümü kalibrasyonu yapılmış ışık ölçer ya da lüksmetre adındaki cihaz yardımıyla yapılır.

Firma test talebinden bulunurken kaç adet ölçüm noktası olduğunu ve bu noktaların konumunu belirtir. Firma tarafından belirtilen noktalarda çalışma yüksekliğinde aydınlatma ölçümleri gerçekleştirilir. Ofis ortamlarında masa üzerinde, üretim alanlarında makinelerin yüzeylerinde, boş alanlarda ise yerden 1 metre yükseklikte ölçüm yapılır.

Yapılan ölçüm sonucunda, TÜRKAK‘tan onaylı ölçüm raporu firmaya teslim edilir. Bu raporda, ölçüm sonucunda elde edilen değerler ve olması gereken en az aydınlık düzeyleri yer alır.

Ölçüm sonucunda bir eksiklik tespit edilirse; bu eksiklik firma tarafından en kısa sürede giderilmelidir. Mevcut aydınlatma armatürlerinin daha güçlü ışık kaynakları ile yükseltilmesi veya ek aydınlatma aygıtlarının yerleştirilmesi ile bu sorun çözülebilir.

Ücretsiz Teklif İsteyin

İş Güvenliği İle İlgili Son Yazılarımız

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ücretsiz Teklif Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurun uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.