Gebze İşe Giriş Sağlık Raporu - Gebze Sağlık Raporu - Özel Atılım OSGB
İletişim No
+90 262 311 35 00
E-Mail
info@ozelatilimosgb.com
Gaziler Mah. 1787. Sok.
No: 2/4 - Gebze
Teklif İste

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Girişlerde Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Sağlık Raporu Nedir ?

Sağlık Raporu Nedir, İşe Girişlerde sağlık raporu ve daha fazlası için  bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

“Sağlık raporu tanımını, kişilerin akıl ve beden sağlıklarının, belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının, belirli kriterler doğrultusunda ve bu konuda yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda belgelendirilmesi olarak yapabiliriz.”

GEBZE SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu istenen tetkikler

İşe Giriş Sağlık Raporu hizmetimiz kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

 
 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme testleri
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Tetanoz Aşı Uygulaması
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Açlık Kan Şekeri (AKS)
 • EKG
 • Göz Muayenesi
 

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasamızın 15. Maddesi aşağıda bilginize sunulur. Sağlık gözetimi yaptırmayan firmalara her çalışan başına idari para cezası uygulanır.

MADDE 15 – İşveren;

Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların genel sağlık taraması yaptırması zorunludur:

 1. İşe girişlerinde.
 2. İş değişikliğinde.
 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
 4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

Genel sağlık taraması yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır.

Ücretsiz Teklif İsteyin

İş Güvenliği İle İlgili Son Yazılarımız

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ücretsiz Teklif Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurun uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.