Gebze Titreşim Ölçümü - Kocaeli Titreşim Ölçümü Raporu - Atılım OSGB
İletişim No
+90 262 311 35 00
E-Mail
info@ozelatilimosgb.com
Gaziler Mah. 1787. Sok.
No: 2/4 - Gebze
Teklif İste

Titreşim Ölçümü

Gebze Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümü

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Titreşim Ölçümleri

Gebze Titreşim Ölçümü, Titreşim Ölçüm Fiyatları ve daha fazlası içn Özel Atılım OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

Titreşim Ölçümü (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlar. Araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları vibrasyon ve salınım hareketleridir. Titreşimin özelliğini frekansı ve şiddeti belirler.

Titreşim frekansı birim zamandaki titreşim sayını Hertz (Hz) cinsinden ifade eder. Birim alanda, birim zamandaki akım gücüne ise titreşimin şiddeti denir. Birimi W/cm2’dir.

Titreşim düzgün ve tek frekanslı olabileceği gibi kompleks frekanslı rastgele bir tipte de olabilir. İnsanlar 1 Hz. ile 1000 Hz. arasındaki titreşimleri algılar. Düşük frekanslı titreşimlerde sarsıntı hissedilirken yüksek frekanslı titreşimlerde karıncalanma, yanma hissi duyulur.

Doğru şekilde dengelenmemiş makineler, araçlar ve gereçler çalışma esnasında gerekenden fazla titreşim oluştururlar. Bu titreşimler ortamda gürültüye neden olarak titreşime maruz kalan çalışanlarda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara, iş performansının azalmasına neden olur. Çalışma ortamında işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla işverenin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

GEBZE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ HİZMETLERİ

Titreşim Ölçümü Yönetmeliği

28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;

 • Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
 • Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
 • Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
 • Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
 • İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
 • Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
 • Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
 • Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
 • Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.

Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:

 • Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
 • Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
 • Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
 • İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.
 • İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
 • Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
 • Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
 • Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
 • Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

Ücretsiz Teklif İsteyin

İş Güvenliği İle İlgili Son Yazılarımız

Özel Atılım Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ücretsiz Teklif Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurun uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir.