İstanbul OSGB -
İletişim No
+90 262 311 35 00
E-Mail
info@ozelatilimosgb.com
Gaziler Mah. 1787. Sok.
No: 2/4 - Gebze
Teklif İste

İstanbul Osgb

İstanbul OSGB, İstanbul İş Güvenliği, İstanbul İşyeri Hekimi ve daha fazlası için iletişime geçiniz.

İş güvenliği uzmanı ne iş yapar ve kimler başvurabilir?

Çalışma yaşamına ilişkin kurallar belirlenmiş mevzuatlar ve hukuk içinde yürütülmektedir. Dolayısıyla çalışma koşulları ve iş güvenliği gibi konular da bu yasal çerçeveye alınmıştır. İş güvenliği iki açıdan ele alınmalıdır. İlki insanın sağlık açısından normal koşullarda ve kaza içermeyecek bir ortamda çalışma ortamının dikkate alınmasıdır. Diğeri de çalışma ortamındaki emtianın güvenliğidir. Elbette öncelikli konu işçi güvenliğidir. İşveren ve işçi bir işbirliği halinde bu önlemler örgütsel bir yapıda gerçekleştirilmelidir. 4857 Sayılı Kanun da bu minvalde iş güvenliği prosedürünün doğru işlemesi yönünde atılacak adımları içermektedir. Ayrıca 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bazı eklemeler yapılarak iş güvenliği uzmanlığı kavramı getirilmiştir. Buna göre osgb kuruluşundan sertifikalı iş güvenliği uzmanı; iş ortamında rutin çalışmanın devamlılığını ve iş kazası riskini doğurabilecek sorunlu hususları çözmekle görevlidir. Şayet iş kazasında iş güvenliği uzmanının kabahati varsa altı ay boyunca görevden uzaklaştırılır. İş güvenliği uzmanlığına ise herkes başvuramaz. Bazı bölüm mezunları olmaktadır. Bunlar mimarlık, mühendislik ve teknik personel olarak tabir edilen Fen-Edebiyat Fakültelerinin fizik ve kimya mezunları müracaat edebilmektedir. Bunlarla ilgili ise OSGB yani ‘Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ denilen İstanbul osgb kuruluşlarının eğitim programlarına başvurulması gerekir. Bakanlıkça da sertifikası verilen bu eğitim programları sonrası çalışılabilmektedir.

OSGB’lerde işyeri hekimi, ilk yardım eğitimi ve yangın eğitimi söz konusu mudur?

Evet. Bakanlık tarafından sertifika alan işyeri hekimleri birçok işletmede işyeri hekimi ünvanıyla iş görenlerin sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Bu kapsamda osgb ilgili eğitim programı düzenlenir. Aynı şekilde ilk yardım eğitimi de programlara dahildir. Osgb’lerde aynı zamanda işyerlerinde çıkması muhtemel yangın riskine karşı yangın eğitimi programı da bulunmaktadır.

Özel Atılım OSGB’nin çalışma alanları nelerdir?

İş güvenliği konusunda hizmet veren kuruluşlardan biri de Özel Atılım Osgb olup bu kapsamda kaliteli bir eğitim programı düzenlemektedir. İş güvenliği, risk değerlendirme, TMGD, iç yönetmelik, tehlikeli bölge planlaması, asbest sökümü süreci ve birçok konuda güvenlik raporları düzenleyerek katılımcılar bilgilendirilir. Ayrıca işyeri hekimliği programı da mevcuttur. Kurumsal yapısıyla birçok kişiye üst düzeyde bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

About the author

Leave a Reply